آخرین خبرها
خانه / مسئولین آموزشگاه / مربیان آموزشگاه

مربیان آموزشگاه

مربیان آموزشگاه طراحی و دوخت طرح نو

رشته نازکدوز زنانه ————————— فرشته مهماندوست رشته ضخیم دوز زنانه ————————– خانم محمدی منش رشته پرده دوز ————— —————-خانم محمدی منش رشته خیاط لباس شب و عروس —————–خانم محمدی منش رشته مانتو دوز —————————– خانم محمدی منش رشته لباس کش و ریون ——– ————–خانم محمدی منش ادامه مطلب »